Průvodce čističkami vzduchu podle Světové zdravotnické organizace

Průvodce domácími čističkami vzduchu podle SZO

Přinášíme výňatek z reportu Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, WHO), který se zabývá problematikou čističek vzduchu zejména na americkém trhu.

Čističky vzduchu jsou zařízení určená pro likvidaci polutantů ze vzduchu v uzavřených prostorách (obytných, pracovních i skladových), k čemuž využívají více druhů technologií.

Speaking English? Here is a detailed guide to choosing an air purifier for your home.

Vyplatí se domácí čistička vzduchu?

Pokud patříte k těm, kteří tráví velkou část svého dne uzavření v budovách, nebo tam, kde je větší riziko znečištění pronikajícího dovnitř z ulice, potom vám snížení polutantů filtry na vzduch prospěje. U polutantů platí plavidlo, že čím silněji a déle jsme jim vystaveni, tím vyšší je pravděpodobnost vzniku alergií a jiných civilizačních chorob.

Čističky odfiltrují velkou část polutantů a sníží zátěž organismu do té míry, že je fyzicky cítit - vzduch je svěžejší, voňavější, sníží se bolesti hlavy, ustoupí chronické dýchací potíže, zmírní se únava, zlepší se krevní oběh, zlepší se kvalita pleti i vlasů a zvýší se odolnost vůči nejrůznějším virózám. Už prosté snížení prašnosti za pomocí elektrostatické čističky bude mít na organismus pozitivní efekt.

Čistička vzduchu prospívá také v místech, kde je přes den zvýšená koncentrace a fluktuace lidí - tj. nejrůznější instituce, dětské instituce, lékařská zařízení, zábavní a sportovní centra.


Spočítejte si, kolik hodin denně průměrně strávíte venku, a porovnejte to s počtem hodin strávených v interiérech (v noci a ve dne). Pokud alespoň polovinu svého času strávíte v nejrůznějších místnostech, čistička se vám bude hodit.


 

Mýtus o čističkách a čištění ovzduší

Sem tam se objeví názor, že čističky vzduchu jsou vůči znečištění na ulici neúčinné a nemají tedy smysl. Tento názor je však jen z části pravdivý. Ve skutečnosti čističky vzduchu mají smysl i přes to, že se smogem na ulici si neporadí. Proč? Vysvětlíme níže:

Domácí čističky vzduchu patří k přenosným typům čističek. Obvykle se skládají ze sady filtrů, nebo filtračních technologií a až na výjimky bývají doplněné ventilátorem. Ventilátor prohání vzduchový proud přes filtrační jednotky a ty zachytávají nebo jinak zneškodňují polutanty. Očištění vzduchu v místnosti je postupný proces, který funguje nejlépe, když při něm do místnosti není vpouštěn nový vzduch zvenku.

Z toho je zřejmé, že přenosná čistička zvládne pročistit jen ten vzduch, který se prožene přes její filtry, což může být vzduch z ložnice, kanceláře, restaurace, nebo pracovní dílny. Na vzduch mimo tuto místnost má zanedbatelný vliv.

Znečištění mimo budovu tedy nelze s čističkou nijak ovlivnit, dokud nepronikne do místnosti, ve které je instalovaná, a polutantům z dopravy a průmyslové výroby budeme na ulici vystaveni i nadále. Znečištění však proniká i do interiéru a k tomu v domácnostech existují další zdroje polutantů typických pro interiéry.

V místnostech však moderní člověk pobývá většinu svého dne. Osmihodinová pracovní doba proto předurčuje, že většinu svého dne vdechujeme polutanty v interiérech.

Následuje výňatek ze zprávy WHO (Světové zdravotnické organiazce), který se zabývá čističkami vzduchu.

Názor Světové zdravotnické organizace na domácí čističky vzduchu

I. Typy vzdušných polutantů

Aby bylo zřejmé, jaké jsou výhody a nevýhody čističek vzduchu, je třeba nejdříve vysvětlit typy znečišťujících látek, které krouží ovzduším v interiérech a budovách.

I.i Co je to polutant?

Polutanty jsou nechtěné, občas škodlivé částice ve vzduchu všeho druhu. Ačkoli je to veřejností často podceňované téma, nejedná se o zanedbatelný problém. Znečištění vzduchu v interiéru je jedním z pěti nejzávažnějších zdravotních rizik způsobených okolním prostředím. Obvykle nejlepším způsobem, jak k polutantům přistoupit, je odstranit jejich zdroj, nebo regulovat jejich koncentraci. Snížit jejich koncentraci je možné vyvětráním místnosti, pokud dovnitř proudí čistý vzduch. Proto se touto cestou vnitřních polutantů nelze zbavit, pokud za okny panuje smog a jiné znečištění a naopak může situaci ještě zhoršit. V takových případech může být užitečné nechat okna zavřená a sáhnout po zařízení na čištění vzduchu v interiérech. Tzv. čističky vzduchu jsou určené k odstranění nepříjemných polutantů ze vzduchu v oblastech, kde panuje obava z účinků polutantů na lidské zdraví.

Některé čističky vzduchu jsou vyvinuté pro čištění vzduchu skrze potrubní a ventilační systémy v celém domě. Přenosné čističky vzduchu jsou vhodné k očištění vzduchu v určité místnosti nebo úseku, ale ne pro čištění celého domu. Elektrické čističky vzduchu patří mezi mobilní čističky.

I.II Seznam polutantů v uzavřených budovách

1. Jemné částice, které zahrnují prach, kouř, pyl, zvířecí lupy, cigaretový kouř, částice pocházející z hořlavých zařízení jako jsou kuchyňské vařiče a částice spojované s mikroorganismy jako:

 • roztoči
 • plíseň
 • bakterie
 • viry

 

2. Plynné polutanty, které pochází z hoření. Zdroje plynných plutantů jsou plynové vařiče a hořáky, automobilové výfuky a tabákový kouř. Dále pochází z:

 • stavebních materiálů
 • nábytku
 • a použitých materiálů jako jsou:
 • lepidla
 • barvy
 • laky
 • čistící produkty
 • pesticidy

 

II. Jaké typy znečištění může odstranit čistička vzduchu?

Na světovém trhu je dostupných několik typů čističek vzduchu, které jsou vyvinuté pro odstraňování různých druhů polutantů.

II.I Odstranění jemných částic

Tento typ znečitění dokáží odstranit 2, resp. 3 druhy filtrů. Prvním jsou mechanické vzduchové filtry, které zachycují a uvězňují polutanty do filtračních materiálů. Do této kategorie spadá i "High efficiency particulate air filter" alias HEPA filtr (volně přeloženo jako "vysoce výkonný vzduchový filtr proti částicím". Druhým druhem jsou elektrostatické vzduchové filtry, které využívají elektrické náboje k tomu, aby si přitáhly nabité částice. Pomocí iontového generátoru dodají nežádoucícm částicím ve vzduchu elektrický náboj a poté si je přitáhnou na kovový plát, tzv. sběrník, který je opačného náboje. Samostatné iontové generátory, neboli ionizátory, jsou třetím typem filtrů, který zabírá na polétavé částice. Vypouští do vzduchu záporně nabité ionty, které se přilepí na poletující částice, kterým předají náboj, aby se mohly volně přitáhnout k blízkým zdem a nábytku, nebo se přitáhnou k sobě navzájem a klesnou rychleji k zemi.

II.II Plynné znečišťující látky

Vzduchové filtry proti plynným látkám typicky využívají sorbent, který adsorbuje zápachy a plyny. Typickým sorbenčním filtrem je uhlíkový filtr. Takové filtry jsou typicky určené k tomu, aby odstranily jeden nebo více plynných znečištění ze vzduchového proudu, který jimi prochází. Protože tyto typy filtrů bývají zaměřené na určité typy plynných znečištění, nedokáží odstranit plynné látky, pro které nejsou určené. Tyto filtry dokáží odstranit část plynných znečišťujících látek alespoň dočasně, ale neočekává se od nich, že odstraní všechny plynné polutanty. Světová zdravotnické organizace (SZO) se domnívá, že současně prodávané filtry nedokáží odstranit např. oxid uhelnatý, nebezpečný plyn, který vzniká při hoření paliva jako je dřevo nebo ropa.

II.III Ničení polutantů

Některé filtry využívají ultrafialového (UV) záření k rozkládání polutantů. Nazývají se UVGI (UV germicidní čističky) a PCO (čističky s fotokatalytickou oxidací). Generátory ozonu (ozonátory), které jsou prodávané jako čističe vzduchu, záměrně vypouštějí větší dávky ozonu, aby dosáhly podobného efektu. SZO však varuje, že ozon může být při těchto dávkách škodlivý pro zdraví a použití ozonátorů nedoporučuje.

UVGI čisticí metody využívají UV záření, které může zničit nebo zneškodnit polutanty jako bakterie, viry, alergeny a plísně, které poletují vzduchem, nebo se množí na nejrůznějších površích. Mohou se používat společně s filtračními jednotkami, ale nedoporučují se používat bez dalších filtrů.

PCO čistící metody používají UV záření a další látky, katalyzátoru, který reaguje s UV světlem. Jsou určené k rozkladu plynných organických substancí na neškodné prvky (nejčastěji vodu a uhlík), ale nejsou určené k odstraňování znečištění částicemi.

III. Omezení jednotlivých filtračních metod

 • Mechanické vzduchové filtry jsou málo efektivní v čištění větších prachových částic, které rychle klesají k zemi a nedostanou se tak k filtrům čističky. Pro lidské zdraví jsou ovšem nejnebezpečnější jemné částice. Usazené větší částice se mohou vysát, a také se často víří při pohybu v místnosti.
 • Filtry proti plynnému znečištění mívají krátkou životnost.
 • UVGI čistící metody mají různou účinnost u různých typů bakterií a plísňových spór, které k nim bývají odolné a k zabití vyžadují delší dobu expozice, nebo různou intenzitu záření.
 • PCO čistící metody mají omezenou účinnost proti plynným znečišťujícím látkám.

Pro více informací se pokračujte na následující článek, který je v angličtině.