Ionizátor - jsou ionty zdravé, nebo škodí?

Ionizátor - jsou ionty zdravé, nebo škodí?

pc-nature-green-sunIonizátory - přístroje na produkci záporných iontů - bývají častou součástí čističek, odvlhčovačů i zvlhčovačů. 

Ale proč je produkce iontů tak důležitá a k čemu je dobrá? 

Mohou nám ionty i uškodit?

záporné Ionty mohou prospět, kladné ionty mohou škodit

Vzduch, který dýcháme, obsahuje anionty a kationty, tedy záporné a kladné ionty.

(Ionty jsou částice, atomy a molekuly, s elektrickým nábojem + a -).

Mnoha výzkumy bylo dokázáno, že kvalita vzduchu mj. záleží na poměru mezi těmito ionty a jejich celkovém množství v ovzduší.

Záporné ionty mají pozitivní vliv na zdraví člověka a kladné ionty mají negativní vliv. Záleží tedy na tom, který typ iontů ve vašem ovzduší převládá

Kladné i záporné ionty se přirozeně vyskytují v lidském těle

V lidském těle přirozeně vzniká určité množství volných kyslíkových radikálů a iontů, které jsou vysoce reaktivní, takže reagují s buňkami a poškozují je.

Naše tělo má obranné systémy, jak s těmito radikály a ionty bojovat a neutralizovat je.

Nicméně pokud je jich hodně, dochází k poškození imunitního systému a urychluje se degenerace lidského těla.

K tomuto procesu přispívají svými účinky kladné ionty a naopak záporné ionty mu předcházejí. 

 

Kladné ionty (kationty)

kladny-iont

Kladné ionty spolu s volnými radikály způsobují oxidaci buněk celého těla.

Zvyšují aciditu krve a díky nim dochází k vyšší produkci laktátu (kyseliny mléčně).

Nervový i imunitní systém je oslaben, což vede k procesu předčasného stárnutí.

Všechny tyto pochody mohou vést až ke vzniku nádorových buněk a rakoviny.

Účinky a následky působení kladných iontů na lidský organismus jsou především následující:

 1. bolest hlavy,
 2. únava,
 3. závratě,
 4. špatné soustředění,
 5. poruchy spánku,
 6. deprese,
 7. úzkost,
 8. podrážděnost,
 9. nevolnost,
 10. bolesti břicha,
 11. potíže s dýcháním,
 12. vyšší krevní tlak a další.

   

Záporné ionty (anionty)

zaporny-iont

Záporné ionty se vyskytují především v přírodě (po bouřce, v lese, při vodopádech…) a podporují imunitní systém tím, že snižují množství volných kyslíkových radikálů v těl.

Záporné ionty neutralizují kladné ionty.

 

Mezi účinky záporných iontů patří:

 1. psychická pohoda,
 2. zvýšení výkonnosti,
 3. lepší soustředěnost,
 4. dobrá nálada,
 5. snížení pocitu únavy,
 6. odpočatost,
 7. snadnější dýchání,
 8. klidný spánek,
 9. snížení krevního tlaku,
 10. oddálení procesu stárnutí a další.

 

Záporné ionty totiž nejen že ruší účinky kladných iontů, jsou schopny potlačovat výskyt mikrobů v ovzduší a také neutralizují pachy. Dokáží shlukovat prachové částice.

Na tomto principu například funguje čistička s elektrostatickým filtrem a ionizátorem CA-267, který do vzduchu nejprve vyšle proud záporných iontů, aby na sebe navázaly prachové částice a další látky. Elektrostatický filtr pak tyto částice přitáhne spolu se všemi nečistotami, aby nedošlo k jejich vdechnutí.

Jaký poměr iontů převládá v přírodě...

V čistém prostředí se udržuje přibližně shodný poměr obou iontů, ale v prostředí, ve kterém žijeme, je tato rovnováha velmi často narušená různými aktivitami a materiály moderní doby.

Zjištěné optimální množství záporných iontů ve vzduchu je alespoň 1 000/cm3. V bytech umístěných v centrech měst se však hladina aniontů pohybuje níže, okolo 100/cm3.

Syndrom nemocných budov ve městech

V některých prostorách, nejčastěji ve městech, se nevyskytují záporné ionty skoro vůbec.

V takovém případě mluvíme o „syndromu nemocných budov“ (SBS - angl. "Sick Building Syndrom"), což je aktuálně stále narůstající problém. Týká se například panelových domů, nebo budov postavených ze železobetonu, které záporné ionty nevpustí dovnitř. 

Co v našich domovech vydává kladné ionty?

Množství kladných iontů v prostředí se zvyšuje díky mnoha faktorům: pc-tablet-smartphone-blogger

 • elektronická zařízení (televize, počítač, mobily…),
 • klimatizace,
 • cigaretový kouř,
 • zářivky,
 • výfukové plyny,
 • smog,
 • pesticidy,
 • přídavné látky v potravinářství,
 • formaldehyd,
 • sloučeniny fosforu,
 • rentgenové paprsky
 • tiskárny a kopírky
 • blížící se bouřka
 • velké bubnové sušičky prádla
 • předměty z umělých materiálů a další.

 

Pokud máte domácnost nabitou k prasknutí umělohmotným vybavením, levnou lepenkou a přemírou elektroniky, pravděpodobně pociťujete nerovnováhu ve svém prostředí. Ale nic není ztraceno. Rovnováhu vám pomůže získat například pravidelný pobyt v přírodě, a v mezičase pomůže ionizátor vzduchu.

Ionizátory

Ionizátory jsou přístroje určené pro umělou produkci malých záporných iontů v místech, kde je jich nedostatek. Vyrovnávají tak deficit městských interiérů a přibližují je přirozenému stavu prospěšnému pro člověka.

Mají převážně ozdravný účinek, v menší míře pomáhají proti zápachům a mohou též neutralizovat mikroorganismy v ovzduší. Naši zákazníci nám vypráví, jak jim ionizátory pomohly vyhnat plísně z jejich domácností.

Ionizátory bývají zabudovány do čističek vzduchu, do vybraných odvlhčovačů i zvlhčovačů vzduchu.

Co je to záporný iont?

Záporný iont je atom nebo molekula, která má o jeden elektron navíc. Tento volný elektron je jako natažená ruka, kterou se molekula chytí nečistot, nebo kladných iontů plujících vzduchem, a zneutralizuje je.

Kladný iont bývá nabitý kladným nábojem, to znamená, že mu naopak elektron chybí. Záporný iont a kladný iont se navzájem budou přitahovat díky této polaritě jako dva magnety. Pokud by záporný iont ve vzduchu chyběl, kladný iont by se mohl uchytit v našem těle, kde by nám odebral potřebné elektrony a urychlil by oxidaci našich buněk, tedy stárnutí.

Kladné ionty nás neohrožují na životě, ale zdraví a pohodě nepřidávají. Při dlouhodobém působení v kombinaci s dalšími faktory nás mohou významně oslabovat a v krajních případech, nebo u citlivých jedinců mohou spustit onemocnění spojené s překyselením, podpořit vývin deprese a další.

V moderní době, kdy jsou všichni zahlceni toxicitou prostředí, je to další hřebík do rakve.

 

Závěrem

Nyní už víme, že není iont jako iont a že i přes svůj název jsou pro nás záporné ionty prospěšné, zatímco kladné ionty nám způsobují nepohodu a rychlejší stárnutí.

Pověděli jsme si také, že v moderní civilizaci je zdroju kladných iontů výrazně víc, než zdrojů záporných iontů.

Závěrem je třeba říct, že léčivému účinku pobytu v přírodě se nic nevyrovná, ale pokud nemáme příležitost chodit každý den na procházky do čistého ovzduší a naopak pracujeme denně v prostředí s vysokou koncentrací kladných iontů, je vhodné zakročit a pořídit si ionizátor.

 

 

Doplňující četba:

Zdravotní přínos negativních iontů WM Magazín

Elektroiontové mikroklima - SZÚ

Sledování koncentrace vzdušných iontů - bakalářská práce VUT Brno, 2009

Záporné ionty a co o nich víme

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.