Ionizátor - jsou ionty zdravé, nebo škodí?

Ionizátory - přístroje na produkci záporných iontů (aniontů) - bývají častou součástí přístrojů, jako jsou čističky, odvlhčovače a zvlhčovače vzduchu.

Ale proč je produkce iontů tak důležitá a k čemu je dobrá? Mohou nám ionty i uškodit? Tomu se budeme věnovat v následujícím článku.

Záporné Ionty mohou prospět, kladné ionty mohou škodit

Vzduch, který dýcháme, obsahuje anionty a kationty, tedy záporné a kladné ionty (ionty jsou atomy a molekuly, s elektrickým nábojem +, nebo -). Mnoha výzkumy bylo dokázáno, že kvalita vzduchu záleží na poměru mezi těmito ionty a jejich celkovém množství v ovzduší. Záporné ionty mají pozitivní vliv na zdraví člověka a kladné ionty mají negativní vliv. Záleží tedy na tom, který typ iontů ve vašem ovzduší převládá

Kladné i záporné ionty se přirozeně vyskytují v lidském těle

V lidském těle přirozeně vzniká určité množství volných kyslíkových radikálů, které jsou vysoce reaktivní, takže reagují s buňkami a poškozují je. Naše tělo má obranné systémy, jak s těmito radikály bojovat a neutralizovat je. Nicméně pokud je jich hodně, dochází k poškození imunitního systému a urychluje se degenerace lidského těla. K tomuto procesu přispívají svými účinky kladné ionty a naopak záporné ionty mu předcházejí

Kladné ionty (kationty)

kladny-iont

 • Kladné ionty spolu s volnými radikály způsobují oxidaci buněk celého těla.
 • Zvyšují aciditu krve a díky nim dochází k vyšší produkci kyseliny mléčné.
 • Nervový i imunitní systém je oslaben, což vede k procesu předčasného stárnutí.
 • Všechny tyto pochody mohou vést až ke vzniku nádorových buněk a rakoviny.

 

Účinky a následky působení kladných iontů na lidský organismus jsou především následující:

 1. bolest hlavy
 2. únava
 3. závratě
 4. špatné soustředění
 5. poruchy spánku
 6. deprese
 7. úzkost
 8. podrážděnost
 9. nevolnost
 10. bolesti břicha
 11. potíže s dýcháním
 12. vyšší krevní tlak a další

   

Záporné ionty (anionty)

zaporny-iont

 • Záporné ionty se vyskytují především v přírodě (po bouřce, v lese, u vodopádů…) a podporují imunitní systém tím, že snižují množství volných kyslíkových radikálů v těle.
 • Záporné ionty neutralizují kladné ionty.

 

Mezi účinky záporných iontů patří:

 1. psychická pohoda,
 2. zvýšení výkonnosti,
 3. lepší soustředěnost,
 4. dobrá nálada,
 5. snížení pocitu únavy,
 6. odpočatost,
 7. snadnější dýchání,
 8. klidný spánek,
 9. snížení krevního tlaku,
 10. oddálení procesu stárnutí a další.

 

Záporné ionty totiž nejen že ruší účinky kladných iontů, jsou schopny potlačovat výskyt mikrobů v ovzduší a také neutralizují pachy. Dokáží shlukovat prachové částice.

Na tomto principu například funguje odvlhčovač a čistička ionizátorem Noaton DF 4123 HEPA, který do vzduchu nejprve vyšle proud záporných iontů, aby na sebe navázaly prachové částice a další látky.

Co je to tedy záporný iont?

Záporný iont je atom nebo molekula, která má alespoň o jeden elektron navíc. Tento volný elektron je jako natažená ruka, kterou se molekula chytí nečistot, nebo kladných iontů plujících vzduchem, a zneutralizuje je.

Kladný iont bývá nabitý kladným nábojem, to znamená, že mu naopak elektron chybí. Záporný iont a kladný iont se navzájem budou přitahovat díky této polaritě jako dva magnety. Pokud by záporný iont ve vzduchu chyběl, kladný iont by se mohl uchytit v našem těle, kde by nám odebral potřebné elektrony a urychlil by oxidaci našich buněk, tedy stárnutí.

Kladné ionty nás neohrožují na životě, ale zdraví a pohodě nepřidávají. Při dlouhodobém působení v kombinaci s dalšími faktory nás mohou významně oslabovat a v krajních případech, nebo u citlivých jedinců mohou spustit onemocnění spojené s překyselením, podpořit vývin deprese a další. V moderní době, kdy jsou všichni zahlceni toxicitou prostředí, je to další hřebík do rakve.

Jaký poměr iontů převládá v přírodě

V čistém prostředí se udržuje přibližně shodný poměr obou druhů iontů, ale v prostředí, ve kterém žijeme, je tato rovnováha velmi často narušená různými aktivitami a materiály moderní doby.

Zjištěné optimální množství záporných iontů ve vzduchu je alespoň 1 000/cm3. V bytech umístěných v centrech měst se však hladina aniontů pohybuje níže, okolo 100/cm3.

Syndrom nemocných budov ve městech

V některých prostorách, nejčastěji ve městech, se nevyskytují záporné ionty skoro vůbec.

V takovém případě mluvíme o „syndromu nemocných budov“ (SBS - angl. "Sick Building Syndrom"), což je aktuálně stále narůstající problém. Týká se například panelových domů, nebo budov postavených ze železobetonu, které záporné ionty nevpustí dovnitř.

Co v našich domovech vydává kladné ionty?

Množství kladných iontů v prostředí se zvyšuje díky mnoha faktorům: pc-tablet-smartphone-blogger

 • elektronická zařízení (televize, počítač, mobily…),
 • klimatizace,
 • cigaretový kouř,
 • zářivky,
 • výfukové plyny,
 • smog,
 • pesticidy,
 • přídavné látky v potravinářství,
 • formaldehyd,
 • sloučeniny fosforu,
 • rentgenové paprsky
 • tiskárny a kopírky
 • předměty z umělých materiálů a další.

 

Pokud máte domácnost nabitou k prasknutí umělohmotným vybavením a přemírou elektroniky, pravděpodobně pociťujete nerovnováhu ve svém prostředí. Ale nic není ztraceno. Rovnováhu vám pomůže získat například pravidelný pobyt v přírodě, a v mezičase pomůže ionizátor vzduchu.

Ionizátory

Ionizátory jsou přístroje určené pro umělou produkci malých záporných iontů v místech, kde je jich nedostatek. Vyrovnávají tak deficit městských interiérů a přibližují je přirozenému stavu prospěšnému pro člověka.

Mají převážně ozdravný účinek, v menší míře pomáhají proti zápachům a mohou též neutralizovat mikroorganismy v ovzduší. Naši zákazníci nám vypráví, jak jim ionizátory pomohly vyhnat plísně z jejich domácností.

Ionizátory bývají zabudovány do čističek vzduchu, do vybraných odvlhčovačů i zvlhčovačů vzduchu.

Jak je to s ozonem?

Někteří zákazníci se nás dotazují na ozon, který může vznikat v případě zapnutí ionizátoru. Ozon je tříatomová molekula kyslíku, která pro nás může být prospěšná, jako je to v případě ozonové vrstvy, ale také nebezpečná, ve formě troposférického ozonu

Troposférický ozon vzniká složitými chemickými reakcemi oxidů dusíku spolu s dalšími organickými látkami, vyskytující se v ovzduší. Důležité je ale vědět, že k těmto reakcím dochází za horkých letních dnů, či obecně při zvýšené teplotě, kdy je minimální proudění vzduchu (bezvětří).

Pokud tedy zapneme ionizátor, dostaneme do ovzduší velké množství prospěšných aniontů, které začnou reagovat s okolními ionty. To má za následek především pozitivní účinky, ale v krajním případě i zvýšení šance, že vedlejším produktem těchto reakcí bude i ozon.

Sečteno, podtrženo, v případě zapnutí ionizátoru může opravdu docházet ke zvýšení hladiny hodnoty ozonu v ovzduší. Nicméně se jedná o tak zanedbatelné množství, že se nemusíte obávat jakýchkoliv komplikací. Tyto hodnoty jsou navíc striktně hlídány a naše přístroje splňují velmi přísné normy (v tomto případě se jedná o evropskou normu EN 60335-2-65). Základová fotografie zdarma na téma hrnková rostlina, lehký, listy

Závěrem

Nyní už víme, že není iont jako iont a že i přes svůj název jsou pro nás záporné ionty prospěšné, zatímco kladné ionty nám způsobují nepohodu a rychlejší stárnutí.

Pověděli jsme si také, že v moderní civilizaci je zdrojů kladných iontů výrazně víc, než zdrojů záporných iontů.

Závěrem je třeba říct, že léčivému účinku pobytu v přírodě se nic nevyrovná, ale pokud nemáme příležitost chodit každý den na procházky do čistého ovzduší a naopak pracujeme denně v prostředí s vysokou koncentrací kladných iontů, je vhodné zakročit a pořídit si ionizátor.

Doplňující zdroje

Elektroiontové mikroklima - SZÚ

Sledování koncentrace vzdušných iontů - bakalářská práce VUT Brno, 2009

Záporné ionty a co o nich víme

                                                                                                                                                                                                            Zdroj: Pexels.com