Jaký je rozdíl mezi absolutní, relativní a specifickou vlhkostí?

O vlhkosti a jejím vlivu už slyšel asi každý z nás. Nadměrná vlhkost je jedna strana mince, která poškozuje zejména majetek a ohrožuje zdraví, ale na stranu druhou našemu zdraví škodí i příliš suchý vzduch. Udržet tak optimální hladinu vodní páry ve vzduchu je poměrně komplikované. V tomto náročném boji nám mohou pomoci zejména odvlhčovače vzduchu. Věděli jste ale, že existuje několik druhů vlhkosti, které můžeme měřit? Absolutní, relativní a specifická vlhkost, to jsou tři pojmy, které představují jednotlivé typy vlhkosti. Podívejte se, jaký je v nich rozdíl.

Co je to vlhkost?

Než si povíme o jednotlivých typech vlhkosti, je zapotřebí se seznámit s tím, co je to vlastně vlhkost. Vlhkost je množství vodní páry obsažené ve vzduchu v daném okamžiku. Je jednou z nejdůležitějších vlastností zemské atmosféry, neboť ovlivňuje povahu počasí.

Rosa, mlha nebo srážky, to vše má na starosti humidita. Ve vzduchu ji však nespatříme jako kapičky vody, neboť se vyskytuje ve formě odpařené páry. Je tak průhledná a pro naše oči takřka neviditelná. Avšak humidita má kromě počasí taktéž vliv na naše zdraví nebo na stavební materiály. Nadměrná nebo naopak příliš nízká vlhkost může způsobovat řadu problémů – od plísní na zdech, zkroucených dvířek od skříňky v koupelně, až po vznik alergií nebo problémů s dýcháním. Je proto vhodné udržovat optimální vlhkost vzduchu ve vašem interiéru. S tím si poradí odvlhčovač vzduchu, avšak hladinu relativní vlhkosti ve vašem bytě můžete sledovat i za pomocí vlhkoměru. Ten vás včas upozorní na změny vzdušné vlhkosti. Kromě relativní vlhkosti lze měřit i absolutní vlhkost, ale existuje také specifická vlhkost. Co který pojem představuje a jaký je v nich rozdíl?

typy_vlhkosti_vzduchu

zdroj: Pixabay.com

Typy vlhkosti

Pokud hovoříme o vzdušné vlhkosti, můžeme se setkat se třemi typy měření vlhkosti. Společně se tak podíváme na jednotlivé typy a jejich rozdíly. Pro větší přehlednost přinášíme i stručnou tabulku, která představuje jednotlivé typy vlhkostí.

Absolutní vlhkost Relativní vlhkost Specifická vlhkost
Jedná se o skutečné množství vodní páry ve vzduchu. Představuje množství vodních par přítomné ve vzduchu k množství par přítomných při dané teplotě a tlaku. Specifická vlhkost je poměr mezi množstvím vodní páry k celkové hmotnosti vlhkého vzduchu.
Někdy také označována jako vlhkostní poměr. Uvádí se procentech (%) - procento množství vlhkosti, které by vzduch mohl pojmout. Známá též jako hmotnostní koncentrace.
Vyjadřována v gramech vlhkosti na metr krychlový (g/m3). Závislá na teplotě (se zvýšením teploty RV klesá a naopak). Vyjadřována v gramech vodní páry na kilogramy vzduchu (g/kg).
Je zcela nezávislá na teplotě. Zůstává konstantní i bez ohledu na tlak a teplotu.

zdroj: Vlastní zpracování

Absolutní vlhkost

Absolutní vlhkost, někdy také označována jako vlhkostní poměr, představuje celkový obsah vodní páry v atmosféře. Je tak nejdůležitějším ukazatelem, neboť nám poskytuje představu o stavu a vlastnostech vzdušných hmot. Absolutní vlhkost tak zobrazuje skutečné množství vodní páry, kterým je schopno nasytit vzduch. Zpravidla vyjadřuje v gramech vlhkosti na metr krychlový (g / m3).

Absolutní vlhkost se odvozuje od měrné vlhkosti a hustoty vzduchu a je zapotřebí tuto hodnotu odlišit zejména od relativní vlhkosti. Na rozdíl od ní je totiž není závislá na teplotě nebo tlaku vzduchu.

Relativní vlhkost

Relativní vlhkost je poměr obsahu vlhkosti vzduchu vzhledem k množství vlhkosti při dané teplotě. Jde tedy o poměr tlaku par k tlaku nasycených par. Tento poměr se zpravidla udává v procentech. Optimální hodnota relativní vlhkosti, která utváří příjemné klima a pocit pohody v domácnosti, se tak pohybuje mezi 40 až 60 %. Vyšší nebo nižší vlhkost může mít zásadní vliv na kvalitu obytného prostředí. Zejména nadměrná humidita utváří ideální podmínky pro vznik bakterií a virů.

Jaký je rozdíl mezi relativní vlhkostí a poměrem vlhkosti?

Relativní vlhkost je procentuální poměr mezi množstvím vodní páry ve vzduchu a množstvím vodní páry potřebné k nasycení vzduchu. Neudává tak obsah vlhkosti vzduchu, pokud není doprovázena teplotou vzduchu. Dojde-li ke zvýšení teploty, relativní vlhkost klesá, a naopak. Studený vzduch tak dosáhne vyšší relativní vlhkost mnohem rychleji než vzduch teplý, přestože má výrazně menší kapacitu.

Poměr vlhkosti je poměr vzduchu a vody ve vzduchu. Je logické, že čím více vodní páry je ve vzduchu, tím je vyšší vlhkost. Teplejší vzduch tak dokáže pojmout mnohem více vody, než když je vzduch chladnější.

Co představuje rosný bod?

V případě relativní vlhkosti je také důležité zmínit rosný bod. To je teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami – tedy, vzduch dosáhne relativní vlhkosti 100 %. V takovém případě dochází ke kondenzaci přebytečné vlhkosti a vzniká mlha, mraky nebo se sráží voda na oknech. Čím více je vodní páry ve vzduchu, tím vyšší je teplota rosného bodu – aby nedošlo ke kondenzaci, musí mít vzduch vyšší teplotu. Je-li vzduch chladnější a zároveň je ve vzduchu méně vodní páry, ke kondenzaci nedojde.

Příkladem může být sprchování, kdy stoupá teplota i vzdušná vlhkost v koupelně, a tím se zvyšuje hodnota rosného bodu. Jakmile rosný bod dosáhne teploty povrchu nějakého předmětu v místnosti, začne na něm kondenzovat voda. Tento jev lze sledovat například na chladnějším zrcadle, které se zarosí.

Specifická vlhkost

Specifická vlhkost je poměr hmotnosti vodní páry k celkové hmotnosti vlhkého vzduchu. Měrná vlhkost se tak vztahuje na množství vzduchu nasyceného vodní párou oproti suchému vzduchu ve stanovením objemu. Zpravidla se tak vyjadřuje gramy vodní páry na kilogram vzduchu (g/kg).

Od relativní vlhkosti se liší specifická vlhkost zejména tím, že zůstává zpravidla konstantní, tedy je neměnná bez ohledu na tlak či teplotu. Z toho důvodu se tato poměrně stabilní metoda hojně využívá v souvislosti s předpovídáním srážek.

Myslete na to, že vlhkost je všudypřítomná a může se negativně podepsat na vašem zdraví i nábytku. Těmto problémům však můžete předejít s odvlhčovačem vzduchu. Přečtěte si, jaké jsou výhody odvlhčovačů a pošlete do boje proti vlhkosti tento úžasný stroj i vy.