Slovník pojmů

A C E H I N O P R S T U Z

Aromaterapie

Umožňuje přístroj využít jako aroma difuzér. Takový aroma difuzér obohacuje za pomocí vzdušné páry okolní vzduch o vlhkost a navíc díky možnosti přidání esenciálního aroma oleje provoní celou místnost. Některé vůně působí pozitivně na lidskou…

CADR

CADR je zkratka z anglické Clean Air Delivery Rate a říká, za jak dlouho se vyčistí daný prostor od kouře, prachu a pylu (měří se v metrech krychlových za minutu). Vzhledem k odlišným velikostem částic kouře, prachu a pylu se CADR…

EC motor

EC (electronically communicated) motor má oproti stejnosměrnému (DC) nebo střídavému (AC) typu motoru vyšší energetickou účinnost. Neobsahuje kartáče, tudíž u něj nedochází k jiskření a jeho životnost není zkrácena právě v důsledku tohoto opotřebení.…

Elektrostatický filtr

Přitahuje ionizátorem nabité částice na disky, které jsou nabité opačným nábojem. Obnovuje se opláchnutím a jeho životnost není omezena. Neobejde se bez ionizátoru, který nečistotám předává náboj.

HEPA filtr

Vytváří plošnou záclonu, přes kterou neprojdou ani mikroskopické částice nebo bakterie, které byste jinak vdechovali. Odfiltruje z okolního vzduchu až 99,97% všech mikročástic větších než 0,3 μm, včetně alergenů, škodlivých mikroorganismů,…

Ionizátor

vytváří zdraví prospěšné záporné ionty (aniony). Aniony na sebe vážou i velmi jemné prachové částice ze vzduchu, který dýcháme. Prachové shluky poté buď sedají k zemi a dají se jednoduše vysát, nebo je zachytí filtr čističky vzduchu. Ionizátor…

Neviditelné zvlhčování

Metoda zvlhčování, při které nevzniká vodní aerosol (pára, mlha). Je typická pro zvlhčovače se smáčecím nebo diskovým filtrem a napodobuje přírodní jev v okolí řek. Takový zvlhčovač zvlhčuje a čistí vzduch v jednom kroku.  

Odložený start

Funkce, pomocí níž lze načasovat spuštění přístroje i o několik hodin do budoucnosti.

Permanentní filtr

Filtr, který se neopotřebovává, nebo se dá obnovit. U čističek vzduchu se jedná o elektrostatické filtry a katalyzační filtry (TiO2, UV), které se nepotřebovávají. U zvlhčovačů vzduchu jsou to filtry do nádrže, které lze obnovit ponořením do octa.

Předehřev

Jedná se o funkci, pomocí které se ohřívá voda už v nádržce zvlhčovače. Tento proces má za následek eliminaci bakterií a lehké ohřívání zvlhčovací mlhy. Obecně vzato je funkce předehřevu velmi užitečná a zdraví prospěšná.

Předfiltr

Jednoduchý filtr, který zachytí největší částice ze vzduchu předtím, než se dostanou do vnitřku přístroje. Díky tomu prodlužuje životnost spotřebiče, nebo dalších filtrů.

Režim Ventilace

Zapne pouze ventilátor přístroje a ostatní funkce (odvlhčování apod.) nechá vypnuté. Přístroj s touto funkcí zastoupí stolí i stojanový ventilátor. Označuje se anglick "FAN ONLY" (pouze větrák).

Sušička prádla

Speciální funkce, které pomocí proudu suchého vzduchu dokáže usušit prádlo. Vzniklý umělý vánek prosuší vlhké textilie a zbavuje okolní vzduch vlhkosti, kterou přijala z mokrého prádla.

Technologie CCT

CCT (correlated color temperature) je úsporný typ osvětlení, u kterého lze měnit barvu světla. Tu je možné nastavit od 3000 K (hodnota odpovídající teplé bílé barvě) až do 6500 K (odpovídající studené bílé barvě). Kromě toho je možné pomocí této…

TiO2 filtr

Fotokatalytický TiO2 filtr je mřížka, jejíž povrch tvoří materiál TiO2 (oxid titaničitý). Princip fungování se zakládá na vlastnostech tohoto materiálu. Když na něj dopadá UV záření (UV LED dioda nebo sluneční světlo) a poblíž se objeví organické…

Uhlíkový filtr

je tvořen granulemi nebo vlákny aktivního uhlíku. Filtr zachytává prachové shluky a neutralizuje zápachy, toxiny a jiné plynné znečištění.

UV lampa

Vydává ultrafialové (UV-C) záření, které proniká do bakterií, virů, plísní a jiných mikroorganismů a zabíjí je, nebo jim zamezuje množení. UV lampy jsou bezpečně uložené tak, aby paprsky nepronikaly ven. V kombinaci s TiO2 filtrem spouští UV světlo…

Zimní (zpětný) chod

Zimní chod je funkce stropního ventilátoru, kdy se lopatky otáčí pomalu po směru hodinových ručiček. Nasávají chladný vzduchu od podlahy vzhůru a současně stlačují teplý vzduch od stropu k zemi. Zimní chod přispívá k rovnoměrnému rozložení teploty…