Stupeň krytí (IP) - jak odolné je vaše zařízení?

Některá zařízení jsou odolnější než jiná, to pro vás jistě nebude žádnou novinkou. Jak ale zjistit odolnost vašeho přístroje? Stupeň krytí IP vám napoví.

Co je stupeň krytí (IP)?

Stupeň krytí IP (Ingress Protection) stanovuje odolnost vašeho přístroje proti vodě, prachu nebo vniknutí cizích těles. Jde o mezinárodní standard, který je udáván dvěma číslicemi:

  • První číslice stanovuje ochranu vůči vniknutí cizích předmětů nebo před dotykem (například škrábnutí nehtem). Tato hodnota je označována 0 až 6, kdy 0 nenabízí ochranu žádnou a 6 označuje tu nejvyšší.
  • Druhá číslice stanovuje ochranu před vniknutím kapalin (nejčastěji se jedná o vodu). V tomto případě je škála hodnocení brána od 0 až po 9, kdy je opět nula nejmenší a 9 největší.

 

Stupeň krytí bude tedy vypadat jako IP67, IP44 apod., pokud spotřebič nabízí ochranou v obou případech. Pokud však jedna z hodnot chybí, dosazujeme za ni písmeno x a podoba bude následující: IPx6 nebo IP6x.

jak zapisujeme stupeň krytí:

Nyní si představíme pomocí tabulky stupně ochrany udávané první číslicí:

Stupeň krytí: Před dotykem Před vniknutím cizího předmětu
IP0x žádná ochrana žádná ochrana
IP1x dotyk dlaně předměty do 50 mm (a větší)
IP2x dotyk prstem předměty do 12,5 mm (a větší)
IP3x dotyk nástrojem předměty do 2,5 mm (a větší)
IP4x dotyk nástrojem/drátem předměty do 1 mm (a větší)
IP5x  jakýkoliv předmět  částečná ochrana proti prachu
IP6x jakýkoliv předmět úplná ochrana proti prachu

 

Další tabulka popisuje hodnoty druhé číslice:

Stupeň krytí Před vniknutím kapaliny
IPx0 žádná ochrana
IPx1 ochrana proti svisle padající vodě
IPx2 voda kapající ve sklonu 15o
IPx3 ochrana proti dešti a kropení
IPx4 ochrana před stříkající vodou
IPx5 ochrana proti tryskající vodě
IPx6 ochrana proti intenzivně tryskající vodě
IPx7 ochrana při ponoření do vody (do 1m) na 30 minut.
IPx8 ochrana při ponoření do vody (nad 1m) - trvalé ponoření
IPx9 ochrana proti tlakové vodě

 

Dále může být také zápis doplněn přídavnými písmeny, které označují bezpečnost při dotyku přístroje:

Označení Význam
A Označuje bezpečnost dotyku hřbetem ruky 
B Označuje bezpečnost dotyku prstem
C Bezpečnost dotyku nástrojem většího 2,5 mm
D Bezpečnost dotyku nástrojem nebo drátem nad 1 mm
Další označení Význam
H Zařízení vysokého napětí
M Zkoušení, zda vniklá voda nepoškodila pohyblivé části zařízení a jsou stále v pohybu
S Zkoušení, zda vniklá voda nepoškodila pohyblivé části zařízení a jsou v klidu
W Vhodné pro použití za stanovených větrných podmínek - krytí je dosaženo s dodatečnými podmínkami

 

příklady stupně krytí

Například IP20 vám nabídne pouze slabou ochranu proti poškrábání a vniknutí cizích předmětů ale proti vlhkosti zde nenajdete ochranu žádnou (označuje číslo 0 na druhé pozici). IP44 vám pro změnu nabídne ochranu před škrábnutím od nástroje či drátu a také zvládá stříkající vodu. Když se posuneme výše, tak IP67 nebude mít problém se žádným předmětem; bude také kompletně chráněn před prachem a zvládne ponoření do vody po dobu 30-ti minut do 1m. V případe IP68 vaše zařízení vydrží trvalé ponoření a k tomu do hloubky nad 1m. Největší ochranu nabídne už jen IP69, které nabízí navíc ochranu před tlakovou vodou.

voděodolný vs vodotěsný

V případě odolnosti proti vodě jsou často používány tyto dva výrazy - vodotěsný a voděodolný. Často jsou považovány za synonyma, ale opak je pravdou a výrazy jsou velmi rozdílné.

  • Voděodolný: V tomto případě zařízení vydrží pod vodou jen nějakou dobu a při určitých podmínkách (např. do 1m).
  • Vodotěsnost: Zařízení může být ponořeno do větší hloubky a po libovolnou dobu - je tedy daleko odolnější vůči vodě.

 

bezplatná Základová fotografie zdarma na téma divočina, guam, korál Základová fotografie

Zdroj: Pexels.com

doufáme, že...

vám náš článek pomohl s orientací v matoucích číslech a písmenkách týkající se stupně krytí a jeho hodnot a že se k nám brzy vrátíte při čtení dalšího článku :)