Jak funguje čistička vzduchu s ionizátorem

Není čistička vzduchu jako čistička vzduchu - způsobů, jakými lze filtrovat vzduch, je několik. Kdo se v nich má vyznat? Například: je lepší zvolit čističku vzduchu s ionizátorem, nebo bez ionizátoru?

Principy čištění vzduchu elektrostatickými i mechanickými filtry - to vše a mnoho dalšího vysvětlujeme v tomto článku.

Jak funguje čistička vzduchu s ionizátorem?

Základní pochopení, jak čištění vzduchu probíhá, vám ilustruje toto video, ve kterém popisujeme technologie čističky vzduchu CA-508. Čistička vzduchu s ionizátorem Clean Air Optima CA-508 je superschopná čistička, která vládne všemi moderními technologiemi pro domácí čištění vzduchu.

Jsou to:

 • mechanický předfiltr
 • mechanický uhlíkový filtr s aktivním uhlíkem
 • mechanický High Efficiency Particle Arrestance (HEPA) filtr
 • fotokatalytický TiO2 filtr s oxidem titaničitým
 • UV lampa
 • ionizátor pro emisi záporných iontů kyslíku, který je srdcem všech elektrostatických čističek vzduchu

 

Jak probíhá čištění vzduchu - předfiltr, uhlíkový filtr, HEPA filtr, TIO2 filtr a UV světlo - čistička vzduchu s ionizátorem pro alergiky a astmatiky, Clean Air Optima CA-508

Jaká znečištění dokáže čistička odstranit

Aby bylo možné vysvětlit princip čističek, je třeba začít od druhů znečištění, které lze najít ve vzduchu.

Zdrojů nečistot je hned několik a lze je rozdělit do dvou hlavních skupin: externí znečištění a interní znečištění.


Znečištění typické pro domácnost Znečištění, které se dovnitř dostane větráním
prach z prádla suspendované prachové částice (PM10 - PM0,1)
zápachy saze ze spalování motorů a průmyslové výroby
plísňové spóry pyl
plynné látky z plynových hořáků, lepidel, laků, chemických prostředků aj. písek
bakterie prach
viry plynné látky z dopravy
cigaretový a jiný kouř bakterie
chlupy z domácích mazlíčků apod. viry apod.

 


To všechno jsou látky, které bez použití ochranných prostředků pronikají do dýchacího ústrojí.

Čističky vzduchu s ionizátorem jich mnoho odstraňují a vzduch dezinfikují. Čistička vzduchu s ionizátorem

Jak čistička funguje?

Pomocí ventilátoru nasávají čističky vzduch z místnosti přes filtr, nebo nečistotámpředají elektrický náboj a pak je přitáhnou na elektrostatický sběrný filtr. Následně ho vyčištěný vypouštějí zpět do prostoru. Nejdůležitější rozdíly mezi čističkami se týkají rozdílných filtrů.

Jaké problémy řeší čističe vzduchu?

interier-cistickaJak se od sebe liší jednotlivé čističky vzduchu

Čističky vzduchu se liší podle:

 • výkonu (vzduchového průtoku),
 • způsobu čištění vzduchu (sadou filtrů) 
 • velikosti místnosti, kterou jsou schopné pročistit
 • hlučnosti a uživatelských úprav - některé z čističek např. fungují na dálkové ovládání.

 

U čističek vzduchu pro alergiky, astmatiky, nebo lidi s potížemi dýchacích cest je zvlášť důležité, aby vybrali čističky natolik výkonné, aby dokázaly zachytit maximum cizorodých látek a polétavých částic.

Čističky vzduchu pro alergiky

1) HEPA filtr

Takovou kvalitu vám nabídnou čističky s HEPA filtry, které se používají i v lékařských zařízeních a prověřují se díky nezávislým laboratorním testům jako je certifikace AHAM. HEPA filtr je momentálně nejlepší dostupnou technologií filtrace vzduchu na světě. (Co to je HEPA filtr a jak funguje si můžete přečíst v článku, který jsme na toto téma napsali.)

HEPA filtry nejvyšší třídy jsou schopné zachytit až 99,999995% mikro částic o průměru 0,3 um a větší. V naší nabídce najdete domácí HEPA filtry s retencí 99,97% (částic o průměru 0,3 um). Jen pro představu, lidský vlas má průměr 50-70 mikrometrů a lidský nos dokáže zachytit částice s průměrem 10 mikrometrů a větší.

Čistička Comedes LR 50 s HEPA filtrem, vypínatelným ionizátorem, uhlíkovým filtrem, UV lampou a TiO2 filtrem.

Recenze čističek vzduchu2) Elektrostatický filtr, vodní filtr

Dalším typem filtrace je třeba filtrace vzduchu přes vodní filtr, během které se vzduch zároveň zvlhčuje. To využívá např. čistička a zvlhčovač vzduchu 2v1 Comedes Lavaero. Výsledný efekt je blahodárný pro dýchací ústrojí a urychluje hojení po nemoci.

Alternativou k HEPA filtru je elektrostatické čištění vzduchu. Elektrostatická čistička čistí s pomocí plasmové technologie a ionizátoru. Má permanentní sběrné disky, které na sebe váží prachové částice. Elektrostatický filtr teoreticky zachytí částice ještě menší než HEPA (až do průměru 0,01 mikrometru), jeho účinnost je ale o něco nižší - 90% - 95%. Zároveň neexistují nezávislé organizace, které by prováděly testy a zjišťovaly konkrétní účinnost, jako je tomu u HEPA filtrů.

Elektrostatická čistička vzduchu s permanentními filtry, Clean Air Optima CA-267

3) Ionizátor

Ionizátor bývá častým doplňkem čističek vzduchu, ale pro chod mnoha z nich není podmínkou. Existují proto čističky, kde se ionizátor dá vypínat. Uživatel tak může lépe kontrolovat, jak moc chce místnost ionizovat.

Čističky, kde se ionizátor dá vypínat, jsou zpravidla čističky s HEPA filtry, kde ionizátor hraje vedlejší roli. Naopak je tomu u elektrostatických čističek a čističek na bázi elektronového větru. U těchto typů je ionizátor naprostou nezbytností, bez něj k čištění vzduchu vůbec nedochází a vypnout se proto nedá.

Jak funguje ionizátor vzduchu?

Čistička vzduchu s ionizátorem GavriIonizace vzduchu je proces, kdy je vzduch obohacován větším množstvím záporných iontů (anionů) tvořených molekulami kyslíku (O2-). Zvýšené množství záporných iontů výrazně zlepšuje kvalitu vzduchu, protože aniony jsou zdraví prospěšné, lapají polétavé nečistoty a také potlačují výskyt mikrobů a plísní.bourka-mraky

Kde můžete cítit prospěšnost záporných iontů? Proslulé jsou jimi solné jeskyně a mořské pláže, kde najdete negativní ionty blahodárných solí. Vysoký podíl záporných iontů kyslíku se přirozeně vyskytuje ve vzduchu po bouřce a také díky tomu je vzduch čistější a snáze se vdechuje.

Čističky vzduchu s ionizátorem navíc dokážou shlukovat prachové částice, čímž zvyšují efektivitu čistícího mechanismu. Tento způsob čištění funguje u čističek s HEPA filtrem, kde je ionizátor doplňkovou technologií.

U čističek s elektrostatickým filtrem je ionizátor důležitější. Předává nečistotám ve vzduchu svůj záporný náboj. Elektrostatický filtr těchto čističek je kladně nabitý a tím přitahuje záporně nabité částice.

Ostatní způsoby filtrace vzduchu

Každý filtr má své filtrační spektrum částic, které dokáže odfiltrovat. Jedná se o prach, pyl, bakterie, viry, spóry plísní, zvířecí chlupy, kouřové částice, alergeny, aerosoly, těkavé organické substance (typicky z laků, barev, lepidel, chemikálií apod.), vonné látky nebo kuchyňské pachy.

Některé filtry je nutné pravidelné vyměňovat (bez čistého filtru je efektivita čističky značně snížená), u jiných to není nutné. Většina námi nabízených čističek obsahuje následující filtry:

 1. Předfiltr – zachytává makroskopické částice jako chlupy, peří, velké prachové částice a další.
 2. HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) třídy 13 - vyznačuje se účinností až 99,97% a prokazatelně je schopen zachytit částice do velikosti 0,3 mikrometru. Zachycuje jemná prachová zrnka, alergeny a mikroby. Pro HEPA filtry existují přísné laboratorní testy od nezávislých laboratoří. HEPA filtry v čističkách Clean Air Optima a Comedes získaly certifikáty AHAM a CADR.
 3. Uhlíkový filtr – je určený k pohlcování pachů, prachu a těkavých látek a funguje na bázi aktivovaného uhlí.
 4. TiO2 filtr – zachycuje mikroorganismy a organické látky (viry, bakterie, plísně, karcinogeny apod.) a pomocí fotokatalytické reakce je rozkládá na minerální látky (vodu a oxid uhličitý). TiO2 funguje jen jako katalyzátor, tudíž se neopotřebovává a nepotřebuje také žádnou údržbu.
 5. Pro svoji funkci vyžaduje TiO2 filtr i UV lampu (aktivuje TiO2 filtr), ta zároveň postupně hubí mikroorganismy prolétávající kolem ní.
 6. Elektrostatický (plasma iontový) filtr - jeho účinnost se odhaduje na 90 - 95% a udává se, že dokáže zachytit i částice o velikosti 0,01 mikrometrů. Pro testování elektrostatických filtrů neexistuje nezávislá laboratoř ani certifikáty.

 

Infografika: Proces čištění a ionizace vzduchu u elektrostatických čističek

Čistička vzduchu s ionizátorem

 

Do jakých prostor se čističe vzduchu hodí?

Čističe vzduchu jsou nenáročné přístroje, které k provozu potřebují pouze přípojku na elektřinu a jednou za 7-30 dní očistit filtry vysavačem nebo švédskou utěrkou. V případě výměnných filtrů (HEPA, uhlíkový) je potřeba 1x za 6-12 měsíců dokoupit nový filtr. Společnosti Clean Air Optima a Comedes se smluvně zavázaly vyrábět náhradní filtry pro tyto typy čističek.

Proto se čističe vzduchu hodí

 • do všech domácností, bytů i domů,
 • do kanceláří,
 • restaurací,
 • ubytoven,
 • wellness a fitness center,
 • školských a zdravotnických zařízení a tak dále.

 

Nejčastější důvody pro pořízení čističky vzduchu

Pokud se poohlížíte po čističce pro svou domácnost, zvažte, co je pro vás největším problémem. Může to být jedna z následujících věcí:

1. Mám v rodině alergika a potřebuji minimalizovat alergeny ze vzduchu.

Čističky dokáží odfiltrovat velkou část těch alergenů, které se šíří vzduchem: pyl, prach, plísně, zvířecí chlupy, zbytky roztočů

Čističky vybavené HEPA filtrem jsou v tomto směru nejspolehlivější a pokryjí nejvíce problémů naráz. Zachytávají velmi jemné částice až do velikosti PM0,3, tj. 0,3 mikrometry s účinností 99,97%. Pouze 3 z 10 000 částic zůstávají ve vzduchu.

Elektrostatické čističky dokáží zachytit pevné prachové částice až do velikosti PM0,01, tj. 0,01 mikrometry s účinností 90 - 95%. To znamená, že ve vzduchu zůstane 50 - 100 z 10 000 částic. Můžete též zvolit doprovodné čistící technologie jako je fotokatalytický filtr s UV lampou, které společně rozkládají organické sloučeniny a mikroorganismy na minerály.

 

2. Trápí mě cigaretový kouř a zápachy.

Proti zápachům a sazím z cigaret jsou účinné čističky s elektrostatickým filtrem a ionizátorem, které se někdy označují jako čističky na bázi elektronového větru. Ionizací vzduch osvěžují, protože záporně nabité molekuly kyslíku neutralizují zápachy a různé uvolněné látky z plynových hořáků, cigaret, nebo jiných zdrojů znečištění typických pro domácnost. Elektrostatický filtr pak zachytává prašné částice, jako jsou saze z cigaret, jemný prach, popílek a pyl, o velikosti PM0,01 (10 nanometrů) a větší. Také čističky s uhlíkovým filtrem + HEPA filtrem si umí poradit se zápachy a kouřem. Méně účinné jsou čističky s vodním filtrem, ale ty jsou zase méně náročné na údržbu a zároveň šetrně zvlhčují vzduch. Rychlou a cenově dostupnou pomoc nabídne elektrostatická mini čistička Clean Air Optima CA-267.

 

3. Často mívám potíže s virózami a onemocněním dýchacího ústrojí, nebo mám chronické onemocnění dýchacích cest.

Bezpečnou volbou jsou čističky s HEPA filtrem, které jako jediný typ filtru dokáže neutralizovat viry a bakterie poletující ve vzduchu až do výše 99,97% všech nečistot - zvlášť pokud si nepřejete čističku s ionizátorem. Elektrostatický filtr neutralizuje bakterie a viry s účinností 90 - 95%, ale bez ionizace se neobejde. Na vyšší koncentraci iontů může být někdo citlivý. Sázka na jistotu je pořídit čističku, kde se dá ionizátor vypínat, jako je Comedes LR 50.

Můžete též zvolit čističku s doprovodnou čistící technologií jako je fotokatalytický filtr s UV lampou, které společně rozkládají organické sloučeniny na minerály a vodu. Pro podrážděné dýchací ústrojí může pomoci i zvlhčení vzduchu, protože dehydrované sliznice jsou ideálním prostředím pro viry a bakterie. Lze si vybrat i čističku vzduchu a zvlhčovač 2v1, které však nedosahují takové účinnosti jako HEPA filtr a elektrostatická čistička. Takovou čističkou a zvlhčovačem 2v1 je například Comedes Lavaero.

 

4. Bydlím v oblasti znečištěné smogem.

Smogová situace se v ČR vyhlašuje podle měření prašných částic PM10, tedy prachu o průměru 10 mikrometrů. Znatelnou úlevu poskytnou elektrostatické čističky vzduchu s ionizátorem i také HEPA filtr. Součástí smogu jsou však i VOC - těkavé organické látky plynného původu. To jsou nejrůznější zplodiny z výfukových plynů aut a průmyslové výroby, které obsahují například polyaromatické uhlovodíky. Těkavé plyny lze částečně odbourat pomocí ionizátoru, nebo uhlíkového filtru, nebo filtru z oxidu titaničitého TiO2 a UV lampy. Čističky Clean Air Optima CA-401 mají sestavu UV lampy, ionizátoru a fotokatalytického TiO2 filtru, které si poradí s většinou látek obsažených ve smogu.

 

5. Jsem vášnivý chovatel domácích mazlíčků.

Zvířecí mazlíčci mohou být zdrojem poletujících chlupů, prachu, písku a zápachů. Na tento typ znečištění domácnosti pomohou jak čističky elektrostatické, tak HEPA filtr s uhlíkovým filtrem a ionizátorem. Záleží proto, jak intenzivní je problém. Proti běžné koncentraci zvířecích chlupů, prachu a zápachu často postačí elektrostatický filtr a ionizátor. Pro chovatele více druhů mazlíčků, nebo většího množství zvířat se doporučuje HEPA filtr se širokou plochou působnosti, jako má Comedes Lavaero 240. Proti zápachu pomáhá nejvíce ionizátor, nebo uhlíkový filtr.

 

Další možné důvody:

6. Objevily se nám doma plísně a kromě znečištěného vzduchu máme problémy i s vlhkem.

Pro řešení tohoto druhu problémů existují vybrané modely čističek vzduchu a odvlhčovačů 2v1, které zároveň odvlhčují a čistí vzduch. Například odvlhčovač a čistička Clean Air Optima CA-703 se výborně hodí do malých prostor - koupelen, spíží a komor, kde se typicky objevují plísně ve spojitosti s vlhkem. Lze také koupit zvlášť čističku vzduchu a odvlhčovač.

 

7. Máme problémy s prašností, ale zároveň máme suchý vzduch.

Na kombinaci "suchý a znečištěný vzduch" se hodí zvlhčovače a čističky 2v1, které zvlhčují velmi šetrným přirozeným zvlhčováním a zároveň pročišťují vzduch od hrubšího prachu o velikosti PM10 a větší. Lze také koupit malou čističku vzduchu a k tomu ultrazvukový zvlhčovač s ionizátorem.

 

Další faktory, podle kterých vybírat

Velikost místnosti - výkon čističky udává, do jak velkých prostor se vyplatí. Existují drobné čističky do 15m2, středně velké čističky pro pokoje od 20 - 60 m2 a velké čističky, které najdou své uplatnění v kancelářích, provozovnách a dalších.

Výměna filtrů a dodatečné investice - některé čističky vyžadují výměnu filtrů, jiné ne. Nejúčinnější filtry, HEPA filtry, je potřeba jednou za 6-12 měsíců vyměnit a dokoupit nový. Cena nového HEPA filtru se pohybuje v řádu několika set Kč. Někteří výrobci vyrábějí filtry 3v1 a 4v1, kde do jediného bloku složí několik filtrovacích technologií (HEPA, aktivní uhlík, TiO2, předfiltr apod.) Uhlíkové filtry mají také omezenou životnost a slouží 6-12 měsíců. Bývají o něco levnější, než filtry HEPA. Elektrostatické filtry není třeba dokupovat vůbec, stačí je jednou za čas očistit. Stejně je tomu i s vodním filtrem.

Hlučnost - pro chod některých čističek je nezbytný ventilátor, jiné ho nepotřebují. Hlučnost ventilátoru je individuální, mnohdy se dá nastavit několik stupňů síly větráku, některé čističky mají také spánkový režim. Pro pohodlný spánek se uvažuje hlučnost do 20dB.

Vzduchový výkon - pokud má čistička větrák, má vzduchový výkon, který by se dal popsat jako schopnost čističky přefiltrovat objem vzduchu v uzavřené místnosti za určité množství času. Čím větší místnost, tím větší je potřeba vzduchový průtok. Pokud ale uvažujeme o elektrostatických čističkách, které především čistí za pomocí ionizace vzduchu, zde vzduchový výkon nehraje roli, nebo je podružný a určuje výkon doprovodných technologií (typicky UV lampy a TiO2 filtru).

 

Pomohl vám tento článek? Podívejte se na nabídku čističek vzduchu na Gavri.cz.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.