Ionizátor

vytváří zdraví prospěšné záporné ionty (aniony). Aniony na sebe vážou i velmi jemné prachové částice ze vzduchu, který dýcháme. Prachové shluky poté buď sedají k zemi a dají se jednoduše vysát, nebo je zachytí filtr čističky vzduchu. Ionizátor osvěžuje vzduch - vytváří efekt čerstvého vzduchu po bouřce.