CADR

CADR je zkratka z anglické Clean Air Delivery Rate a říká, za jak dlouho se vyčistí daný prostor od kouře, prachu a pylu (měří se v metrech krychlových za minutu). Vzhledem k odlišným velikostem částic kouře, prachu a pylu se CADR udává v různých hodnotách právě pro každou z částic zvlášť. Obecně platí, že čím vyšší hodnota CADR je, tím rychlejší je čištění vzduchu v místnosti.