K čemu slouží ionizace vzduchu?

Pravděpodobně už jste v obchodech narazili na čističky vzduchu, zvlhčovače či odvlhčovače s ionizátorem nebo přímo samostatné ionizátory. K čemu jsou tyto spotřebiče dobré a proč by se vzduch v uzavřených prostorech měl ionizovat?

Kladné a záporné ionty

Na začátek je potřeba si trochu zopakovat chemii. Molekuly vzduchu mohou být buď kladné (tzv. kationty) anebo záporné (anionty), jejichž poměrné zastoupení se vlivem kvality ovzduší a působením elektrických výbojů mění. Čistý vzduch například  v horských oblastech anebo po dešti je plný záporných iontů, které způsobují, že se nám dobře dýchá. Naopak, čím více je ovzduší znečištěné, tím více záporných iontů se mění na kladné ionty.

Kladné ionty mají negativní vliv na zdraví

Vzduch plný kladných iontů způsobuje potíže s dýcháním, pocit únavy, bolesti hlavy, zhoršené soustředění, úzkosti, a problémy se spaním. Mimo to mají kladné ionty také vliv na oxidaci buněk celého těla, oslabují nervový a imunitní systém, což vede k předčasnému stárnutí organismu. Dlouhodobě oslabený organismus se pak hůře brání nemocem.

Záporné ionty pomáhají k lepšímu životu

Záporné ionty jsou opakem kladných a mají tedy na organismus příznivý vliv. Mezi účinky záporných iontů patří snadné dýchání, zvýšení výkonnosti, lepší soustředěnost, snížení únavy a tím i celková duševní i fyzická pohoda. Kladné ionty mají také potenciál oddalovat proces stárnutí buněk a přispívají k lepší a rychlejší rekonvalescenci.

V ovzduší mají záporné ionty ještě další příznivé účinky – potlačují výskyt mikrobů v ovzduší a díky své svěžesti dokáží také neutralizovat pachy. Kromě toho na sebe záporné ionty vážou velmi jemné škodlivé částice. Ty pak padají jako prachové shluky k zemi, kde se dají jednoduše vyluxovat, anebo je zachytí filtr čističky vzduchu s ionizátorem.

cisty_vzduch

zdroj: pixabay.com

Koncentrace záporných iontů ve vzduchu

Záporné ionty se vyskytují v přírodě zcela přirozeně. Vznikají především tam, kde je vysoká vlhkost vzduchu. Ke vzniku záporných iontů přispívají elektrické atmosférické výboje (blesk) a vyskytují se také v místech, kde dochází k tříštění vody. Největší koncentraci záporných iontů ve vzduchu proto můžeme pozorovat po bouřce anebo v blízkosti gejzírů a vodopádů, kde se kapičky vody rozptylují i do vzduchu. Mimo to je vysoká koncentrace záporných iontů také běžně v přírodě – v lese nebo například u moře.

Níže uvádíme tabulku s přibližnými hodnotami koncentrace záporných iontů dle prostoru:

Název prostoru

Koncentrace záporných iontů

vzduch v městském bytě

50-100 iontů/cm3

vzduch na ulici ve městě

100-500 iontů/cm3

vzduch v lese nebo u moře

1 000-5 000 iontů/cm3

vzduch u vodopádů

10 000-50 000 iontů/cm3

vzduch po bouřce

10 000-50 000 iontů/cm3

Zdroj: www.airbi.cz/ionizace-vzduchu/

Co způsobuje úbytek záporných iontů

Působení elektrických spotřebičů, prach, smog či kouř vede k přeměně záporných iontů na kladné a koncentrace ve vzduchu se tím snižuje. Úbytek záporných iontů je způsoben také používáním syntetických materiálů v domácnosti – škodí jim například záclony, koberce, čalounění či tapety. Těchto běžných věcí se ale jen těžko zbavíme, a proto je vhodné záporné ionty do ovzduší našich domácností doplnit uměle za pomocí ionizátorů.

Ionizace aneb jak zvýšit počet záporných iontů v domácnosti

Záporné ionty lze dodat za pomocí speciálních přístrojů s ionizátory. Tuto funkci, zvanou jako ionizace, mají čističky vzduchu s ionizátorem, ale také zvlhčovače vzduchu či odvlhčovače vzduchu s ionizátorem. Díky příznivým účinkům na zdraví vznikly i samostatné jednoúčelové spotřebiče zvané jako „ionizátory“ či „ionizery“.

ionizovany_vzduch

pixabay.com

Jak funguje ionizátor

Ionizátor funguje na principu elektrického nabíjení molekul vzduchu. Tyto záporně nabité částice se váží na kladně nabité škodlivé částice, jako je například prach, pyl či jiná částice a vytvoří společně shluky, které padají na zem, kde je možné je vyluxovat a nadobro se jich tak zbavit. Pokud je ionizátor součástí čističky vzduchu, zachycují se tyto shluky přímo ve filtru čističky.

Mimo to čistička s ionizátorem osvěžuje vzduch a dodává pocit čistého vzduchu srovnatelného se vzduchem po dešti, který, jak už jsme výše zmínili, má příznivé účinky na naše psychické i fyzické zdraví.

Ionizátor je také velmi účinný v boji s pachovými stopami, dokáže vyčistit prostor od pachu od kouře i alergenů. Oceníte je tedy v domácnostech, kde se vyskytují kuřáci anebo alergici a astmatici.

Pokud se zajímáte o koupi čističky vzduchu s ionizátorem, přečtěte si náš článek Čistička vzduchu s ionizátorem osvěží vzduch rychleji, kde se dozvíte o dalších výhodách těchto produktů i o tom, jakou čističku zvolit.

Vznik ozonu v ionizátorech

Nic není až tak černobílé, a tak po internetu koluje řada mýtů a polopravd o negativním vlivu ionizátorů na naše zdraví, neboť produkuje škodlivý ozon. Při ionizaci sice opravdu vzniká ozon, avšak pouze v zanedbatelném množství, které nijak neovlivňuje zdraví člověka nebo ovzduší. Pokud vás toto téma znepokojuje a chcete se o něm dozvědět více, přečtete si článek Čističky vzduchu, ionizátor a "škodlivý" ozon - pravdy a mýty.

Pokud i přesto budete váhat, zda si pořídit čističku s ionizátorem, udělejte kompromis a vyberte si takovou, kde lze ionizátor v případě potřeby vypnout. Nabídka čističek bez ionizátoru nebo s vypínatelným ionizátorem v našem eshopu je také bohatá. Vypínání ionizeru oceníte především v prostorech, které lze kvalitně vyvětrat čerstvým vzduchem bohatým na přirozené záporné ionty – například pokud bydlíte v přírodě blízkosti lesa.