Jak správně vyčistit různé filtry? Poradíme vám

Chcete, aby vám vaše přístroje dlouho vydržely a spolehlivě pracovaly? Potom byste měli vědět, že kromě výběru toho správného typu přístroje je také velice důležitá dobrá péče. Ta se týká zejména těch nejzatěžovanějších a funkčních částí, kterými jsou právě filtry. Umíte správně jednotlivé různé druhy vyčistit? A víte, v jakém zařízení se nachází který filtr?

Proč je důležité filtry čistit?

Naprostá většina přístrojů, kterými proudí vzduch, v sobě má zabudovaný vlastní filtr. Jedná se o velice důležitou součást, bez které by nemohl přístroj fungovat. Kromě toho, že se filtr stará o samotné čištění vzduchu a zachytávání všech mikroskopických škodlivin, také zabraňuje, aby se tyto částečky dostaly do samotného zařízení. Proto je třeba se o filtr dobře starat. Důležité je především jeho čištění a odstraňování jím zachycených nečistot, popřípadě výměna za nový. Pokud bychom tak po dlouhou dobu neučinili, riskujeme nejen poškození samotného zařízení (například poničení motoru), které se má o kvalitu vzduchu starat, ale také vymizení účinků až zhoršení celé situace tím, že vše zachycené bude opětovně rozfoukáváno do prostoru. Každý z jednotlivých druhů filtrů má jinou funkci a díky tomu vyžaduje i jinou péči. Pojďte se podívat na vybrané druhy a na to, jak si s jejich údržbou nejlépe poradit.

Kdy filtry čistit a jaké se nabízejí na trhu?

Neexistuje přesně daná doba, po kterou je třeba filtr vyčistit. Vždy záleží především na jeho používání. Pokud máte náročnější prostředí (například prašnost), vyšší nároky na kvalitu vzduchu (například alergie) nebo používáte vaše zařízení s filtrem velice často, je třeba častější čištění. Abyste poznali, v jakém stavu filtr je, kontrolujte jej pravidelně. Pokud na něm bude byť jen menší nános, vyplatí se ho ihned odstranit. Čím kratší dobu na filtru nečistoty setrvávají, tím lépe se odstraňují. Doba čištění také závisí na konkrétním typu. Celkem můžeme rozlišit několik základních druhů filtrů jako například:

 

Prachový filtr

Jedná se o nejzákladnější vstupní filtr, který má obvykle nejen technika pracující s přívodem a vývodem vzduchu, ale také mnoho elektronických zařízení. Jde o první vrstvu, která složí k zachycení největších a okem dobře postřehnutelných částí. Obvykle má podobu mřížky, tudíž jej lze bez obtíží utřít vlhkým hadříkem, vysát za pomoci vysavače nebo proprat ve vodě. Péče o něj není náročná, ale měla by se provádět často z důvodu, že se jedná o součástku, která je jako první vystavována nečistotám a tak se za poměrně krátký čas může zanést. Správná funkčnost prachového filtru, který je obvykle filtrem krycím, je nezbytná pro fungování případných vnitřních HEPA nebo uhlíkových filtrů.

Uhlíkový filtr

Druhým velice častým typem filtru, se kterým se u mnohých domácích spotřebičů i jiných zařízení setkáváme, je uhlíkový filtr. Najít ho můžete krom vzduchové techniky například v digestořích, kde vedle něj bývá umístěný minimálně jeden další filtr a to tukový. Nebojte se, lze je hravě rozeznat. Uhlíkový filtr patří celkově mezi velmi namáhaný typ filtrů, a proto je dobré jej obzvláště dobře kontrolovat a udržovat v čistotě. Všeobecně na jeho možnost čištění panují dva názory:

  • Jedna strana tvrdí, že je lepší jej rovnou vyměnit a nečistoty nečistit
  • Druhá strana to řeší běžným umytím

 

Je pravdou, že nový filtr je vždy spolehlivější a funkčnější. Čištěním mu však můžeme prodloužit životnost, byť rozhodně nebude nekonečná. Pokud chcete uhlíkový filtr vyčistit, stačí jej propláchnout v teplé vodě. Nepoužívejte houbičku ani jej jinak nedrhněte. Uhlíkový filtr lze také vložit do myčky nádobí, ale teplota vody by zde neměla přesáhnout 70° C. Po umytí jej dejte dobře proschnout na topení, popřípadě bez plastového rámu na 10 minut do elektrické trouby na nejnižší možnou teplotu.

uhlikovy filtr

HEPA filtr

HEPA filtr je vysoce funkčním a moderním typem filtrů. Kromě techniky pro úpravu kvality vzduchu se používá například ve vysavačích. Podobně jako uhlíkový filtr, také HEPA filtr by se měl v případě nenávratného zanesení, kterého se čištěním nezbavíte, vyměnit. Stejně tak v případě poničení (například při neopatrné manipulaci). Díky vhodnému a pravidelnému čištění se však může jeho životnost výrazně zvýšit. Péče o HEPA filtr se liší dle toho, jaký typ máte. Již z názvu těchto filtrů je každému jasný rozdíl. Celkově rozlišujeme dva základní druhy:

  • Neomyvatelný
  • Omyvatelný

 

Oba dva typy jsou stejně funkční a mají stejnou životnost. Rozdíl je pro běžné uživatele jen ve způsobu čištění. Jak je jasné z názvu, neomyvatelný HEPA filtr není možné při údržbě namočit. Čištění probíhá tedy převážně pomocí vzduchu. Údržbu je dobré provádět ve venkovních prostorách, aby v místnosti nedošlo k rozptylu vyfiltrovaných nečistot. Po vyjmutí umístěte opatrně HEPA filtr nad větší nádobu, ve které bude čištění probíhat a do které bude prach a jiné částice padat. Nejlepší možností je použití stlačeného vzduchu, kterým se z filtru nečistoty vyfoukají. Proud vzduchu by měl působit postupně z obou stran. Stejný postup je možný u omyvatelného filtru. Ten navíc, jak napovídá jeho název, je možné namočit. Pod proudem tekoucí vody se dá celá jeho plocha v obou směrech dobře propláchnout. Důležité je nechat poté HEPA filtr dobře vyschnout.  Nikdy tyto filtr však nečistěte pomocí tlakových čističů ani z nich nečistoty neseškrabávejte – mohlo by dojít k jejich nenávratnému poničení.

HEPA filtr

Různé spotřebiče potřebují různou péči

Základní typy filtrů již znáte. Jejich vyčištění není nic náročného, jen byste ho neměli rozhodně zanedbávat. Pojďme se nyní proto podívat, v jaké vzduchotechnice najdeme který filtr a především na to, jaké další speciální požadavky můžeme u kterého přístroje najít. Samozřejmě každý jednotlivý výrobce má své konkrétní doporučení, kterým se primárně vyplatí se řídit. Všeobecně ale můžeme najít podobná pravidla pro zařízení typu:

  • Odvlhčovače
  • Čističky vzduchu
  • Ochlazovače vzduchu

 

Odvlhčovač

Prvním filtrem, kterým odvlhčovače obvykle disponují, je prachový filtr, který se jinak nazývá předfiltr. Ten se samozřejmě nestará o samotné snížení vlhkosti, ale zamezuje vniknutí prachu do přístroje. Vrchní žebrování, stejně jako další součástky, se udržují v čistotě otřením vlhkým hadříkem. Důležité je odvlhčovač odpojit od elektřiny a vyjmout baterii. Před zapojením by mělo zařízení dobře oschnout. Z funkčních filtrů redukujících vodu ve vzduchu a částečně i čistící vzduch je pak jedním z nejúčinnějších filtrů právě uhlíkový, o který již pečovat umíte. Vaši pozornost si zaslouží také nádrž na kondenzaci. Vedle nezbytného vylití vody je dobré ji občasně poctivě umýt. Používat k tomu můžete teplou vodu i neagresivní čisticí prostředky. Díky tomu, že je po většinu času sama nádoba v mokru, se na ní mohou po delší době bez péče začít tvořit plísně. Paradoxně tak jeden z hlavních důvodů potřeby snižování vlhkosti, kterým je plíseň na zdi, se při nedostatečné údržbě nevyřeší. Pokud však budete vaše zařízení pravidelně kontrolovat a věnovat mu základní péči, nemáte se čeho obávat.

Čistička vzduchu

Do čističek vzduchu se vyrábí různé filtry. Mezi nejvíce účinné patří právě ty s výše zmíněným HEPA filtrem. Ty mají účinnost vyšší než 99,9% a dokáží zachytit částečky malé až 0,3 mikrometrů – to je pro představu 33x menší číslo, než je průměr lidského vlasu. Jednou z vlastností HEPA filtrů je, že pohlcují dobře všechny drobné nečistoty jako například pyl, výtrusy plísní nebo výměšky prachových roztočů. Pokud tedy trpíte na alergie, je pro vás čistička vzduchu obsahující HEPA filtr tou správnou volbou. Čističky s uhlíkovými filtry jsou ideální pro zachycení kouře z cigaret, čímž ochráníte své okolí před pasivním kouřením. Základem funkčnosti celého přístroje je právě filtr, a proto se jej vyplatí udržovat v dobrém stavu.

Ochlazovač vzduchu

Ochlazovače vzduchu jsou zajímavou technologií, která na rozdíl od klimatizací nemá chladicí kapalinu ani hadičky a na rozdíl od jednoduchého větráku skutečně dokáže upravit teplotu. Vše závisí na funkcích, kterými ochlazovač vzduchu disponuje. Základním používaným filtrem je prachový, jehož údržba je velice nenáročná. Další obsaženou součástkou, která bude vyžadovat vaši pozornost, je chladící vložka neboli panel pro odpařování, díky kterému celý proces chlazení probíhá. Zvýšení vlhkosti v místnostech se suchým vzduchem je příjemnou bonusovou funkcí. Pro údržbu obvykle postačí klasické propláchnutí chladicí vložky, stejně jako u nádržky občasné vymytí jako u běžné nádoby. Pokud má ochlazovač další specializované funkce, jako je například vytápění nebo čištění vzduchu, údržbu vám to příliš neztíží a její princip se nezmění.