Díky infratopení vám už nikdy nebude zima. A zároveň uspoříte energii!

V domácnostech často otázka vytápění přichází na řadu před začátkem topné sezóny. Je tomu zejména z toho důvodu, že výdaje za vytápění domu a bytu rok od roku rostou. Právě proto se řada domácností zaměřuje na efektivní a skutečně úsporné možnosti vytápění. K tomu lze skvěle využít systémů, které pracují na principu infračerveného záření. Toto vytápění přináší nejen velmi příjemné a přirozené teplo, ale také výraznou úsporu ve vaší peněžence.

Úspora i díky snížené sazbě elektřiny

Mezi velmi výhodné druhy vytápění v současnosti může patřit vytápění elektrickou energií. Je to dáno zejména možností získat na takové vytápění sníženou sazbu na elektřinu, a to až na 20 hodin denně, plánujete-li jej použít jako pevně zabudovaný primární zdroj tepla. Zejména u novostaveb se často zvažuje pořízení tepelného čerpadla, které však je relativně nákladnější cestou. Mohou být ale k vytápění využita také tepelná čerpadla splitových klimatizačních jednotek, které lze pořídit levněji, ovšem cenu dnes zase navyšuje nutnost odborné montáže certifikovanou firmou. (1)

Ne každému také vyhovuje vytápění vyfukovaným vzduchem do místnosti. Mezi jedny z nejoblíbenějších forem vytápění elektrickou energii tak patří infrazářiče. Tyto přístroje mají výhodu v tom, že dodávají sálavé teplo. To pro nás znamená zejména:

  • Nejpřirozenější formu tepla
  • Ohřívá primárně objekty a osoby, nikoliv vzduch

 

 uspora_penez

zdroj: pixabay.com

Přirozené sálavé teplo

Sálavé teplo je odnepaměti pro člověka jedna z nejpřirozenějších forem tepla, kterou známe třeba od krbových kamen. Sálavé teplo je totiž takové, při kterém máme pocit tepla ještě předtím, než je samotná místnost vytopená. Je to díky tomu, že infračervené vytápění ohřívá objekty nebo osoby v okolí a teprve odrazem od nich se předává tepelná energie do okolního prostředí.

Jelikož sálavé teplo neohřívá přímo primárně vzduch, dochází k velkým úsporám také s ohledem na skutečnost, že se snižuje míra úniků skrze okna. Také proto se může infrazářičů s úspěchem využívat také v částečně otevřených prostorách, jakými mohou být třeba terasy. Dokáže i zde totiž vytvořit pocitově tepelnou pohodu, přestože teplota okolního vzduchu je nižší.

Bojuje proti plísním, přitom nevysouší vzduch

Pokud jsme hovořili o ohřívání okolních objektů, tak u infračerveného vytápění tak jsou ohřívány třeba také okolní zdi, kde se tak aktivně zabraňuje jejich prochladnutí i vzniku plísní. To je samozřejmě velmi vítaný vedlejší efekt infračerveného vytápění.

Skvělou skutečností je bezpochyby také to, že ačkoliv dokáže infračervené vytápění vysoušet zdivo, tak zároveň nevysušuje okolní vzduch. Je to samozřejmě proto, že primárně vzduch neohřívá, o čemž jsme již hovořili výše. Příliš suchý vzduch totiž samozřejmě může být také zdrojem řady zdravotních problémů. Díky infračervenému vytápění však budete schopni vytěsnit vlhkost odkud je potřeba, ale přirozená vlhkost vzduchu zůstane.

Jaké infratopení zvolit? Záleží na účelu použití

infratopeniJiž jsme si řekli něco o tom, co nákupem vytápění na tomto principu vlastně získáte. Nyní se pojďme podívat na to, jaký typ zářiče pracujícím na tomto principu vlastně zvolit. Je potřeba dodat, že infračervené topení nemusí být pouze na elektřinu, ale můžete volit mezi více modely. Obvykle je na výběr mezi typy:

  • Elektrickými
  • Plynovými
  • Naftovými

 

Je však zřejmé, že v případě vytápění obytných prostor naprosto bodují elektrické přístroje, které nic nespalují. Také proto se na ně primárně zaměřujeme v tomto našem článku. Tyto přístroje si dále můžeme rozdělit podle toho, k jakému účelu je vlastně chcete použít. V zásadě si můžete vybírat mezi:

  • Infrapanely na stěnu (sálavými panely)
  • Přenosnými modely

 

Pokud jsme v úvodu hovořili o tom, že na tento druh vytápění lze získat sníženou sazbu na elektřinu, je potřeba, aby se jednalo o pevně zabudované vytápění. Musí se tedy jednat o infrapanely na stěnu. V případě přenosných infrazářičů je jejich využití zejména s ohledem na doplňkové vytápění prostor. Hodit se tak mohou třeba na chatách, případně je samozřejmě můžete použít třeba již na zmíněných terasách a v jiných částečně otevřených prostorách.

Velikost vytápěných prostor vs. topný výkon

Přestože při pořizování infrazářičů si kupujete nejúčinnější topný systém postavený na principu sálání, budete vždy potřebovat zařízení s určitým výkonem, abyste dostatečně vyhřáli prostor místnosti o daných rozměrech. Velkou výhodou infrazářičů je nepochybně to, že jejich konstrukce umožňuje rovnoměrnou distribuci tepla po místnosti.

Abyste si spočítali, jak výkonný infrazářič budete potřebovat, je nutno tedy vědět, kolik m2 potřebujete vytopit. Jako příklad můžeme uvést, že u infrazářičů o výkonu 1200 W můžete počítat s výhřevností až 15 m2. Model o výkonu 1800 W pak už zvládne 20 m2 a pokud bude výkon vašeho přístroje 2500 W, budete jím schopni vytopit až 30 m2. Přičemž samozřejmě bývá pravidlem, že v jedné větší místnosti může být umístěno i více přístrojů, aby se zlepšila rovnoměrnost distribuce sálavého tepla.

Další ukázku možného výpočtu plochy najdete v následujícím obrázku.

mereni__vytapene_plochy

Regulace topného výkonu

Většina infrazářičů má minimálně dva, ale spíše více stupňů, kterými můžete regulovat jejich výkon. Regulovat výkon vám samozřejmě pomáhá také termostat, kterým si nastavíte požadovanou teplotu v místnosti. Velkou výhodou je případě použití infrazářičů také skutečnost, že můžete regulovat nezávisle nastavení teplot v jednotlivých místnostech. Každé zařízení je totiž naprosto samostatnou jednotkou.

Některé modely jsou také vybaveny dálkovým ovladačem, díky kterému můžete regulovat vytápění pomocí infrazářičů také třeba z pohodlí vaší pohovky. Nemusíte tak vstávat a jednotlivá zařízení obcházet.

S regulací topného výkonu vám může pomoci také časovač, kde si nastavíte potřebné hodnoty v průběhu dne. Můžete tak do značné míry chod infratopení zautomatizovat. To pochopitelně dále pomáhá jednoduchosti a komfortu ovládání.

Příkon a umístění

U infrazářičů samozřejmě není důležitý pouze samotný topný výkon, ale také příkon spotřebiče. Ten právě určuje, jaká bude spotřeba takového zařízení. Běžné infrapanely do interiéru se pohybují v rozmezí od 1 do 6 kW. Existují ale samozřejmě slabší i výrazně výkonnější modely.

Pro umístění přístroje se doporučují obvodové stěny objektu. Naopak není vhodné tyto přístroje umísťovat do těsné blízkosti osob. Nejčastější je samozřejmě umístění na stěnu, a to v případě pevného vytápění, nebo umístění na zem jako samostatně stojící jednotka u přenosných modelů.

Požadavky na napájení

Jako u každého elektrického zařízení je samozřejmě potřeba, aby na jeho provoz byly dostatečně dimenzovány rozvody elektrické energie v domě. Při provozu zařízení náročnějších na odběr energie je samozřejmě vhodné, aby se jednalo o nové rozvody nebo rozvody po rekonstrukci. V obou případech totiž budou použity kvalitní měděné vodiče. V závislosti na výkonu topení se potom můžete setkat se spotřebiči, které používají různé napájecí napětí. Zpravidla se jedná v našich podmínkách o:

  • 230 V
  • 380 V

 

Slabší nástěnné modely a přenosné modely si samozřejmě vystačí obvykle s klasickým napájením na 230 V. V případě výkonnějších modelů může být požadováno napájení 380 V, kde je pak nutno jednotlivé napájecí větve rozfázovat. S tím samozřejmě souvisejí požadavky na elektroinstalaci v domě, která musí nabízet tři fáze. Pokud si nejste jisti, zda máte v objektu 3 fáze, můžete to snadno zjistit pohledem do hlavního rozvaděče, kde v takovém případě najdete třífázový jistič.

Zdroje

(1) https://www.nazeleno.cz/energeticke-sazby-pro-vytapeni-jak-topit-elektrinou-levneji.aspx